grafika

IMPRO-WIZU

IMPRO-WIZU

To kontynuacja eskperymentu audiowizualnego "VideoJogging". Odchodząc od warstwy dokumentalno-architektonicznej zwrócimy uwagę na samą koncepcję ruchu performerki, przestrzeń będzie niejako stonowić inspirację do improwizowania choreografii. Gatunkowo zbliżymy się do Cine-Dance, kontekst pozostanie jednak bardziej Vj-ski.